Společný čas s autistou z generace Z

Už jste slyšeli o generaci Z? Jedná se o děti narozené zhruba mezi lety 1996 a 2010. Děti, které od narození vyrůstají s Googlem, Facebookem, Instagramem, Twitterem, Tik Tokem a dalšími sociálními sítěmi. Patří mezi ně i můj Péťa. Této generaci je práce s počítačem a mobilním telefonem naprosto přirozená, jako k životu generace předchozí neodmyslitelně patří televize. Samozřejmě, že to „nemáme rádi“, nechceme, aby naši maličcí trávili s technologiemi moc času a chceme, aby poznali i jiný svět.
Oni to ale milují. Nachází na internetu svoje milované vlaky, myčky aut, videa ze zpráv a všemožné další informace z okruhů svých zájmů.
Přemýšlela jsem, jak to trochu zacílit na společně trávený čas, když už ta multimédia musí být, jak to udělat, aby se u toho aspoň něco naučil a zároveň jsme byli spolu a já to měla trochu pod kontrolou. Když byl Péťa menší, byly to různé malovací aplikace, logopedické aplikace – zkrátka vzdělávací věci a docela ho to bavilo. Za pár let se toho jednak nasytil a jednak chtěl něco nového, jiného.

A já, máma – učitelka, hned vymýšlela, čím ho zase přitáhnout trochu k poznávání a učení. Protože prohlížet si třeba rostliny nebo věci, které dělají ve škole, dělat online cvičení – to ho vůbec nebere.
Díky distanční výuce, která mě asi celkově stála pár dní života :D, jsem poznala nové aplikace a nové věci.

O dvě z nich bych se zejména s rodiči starších dětí moc ráda podělila, třeba u vás budou mít takový úspěch jako u nás… Možná už je znáte, ale třeba taky ne. 🙂 Nám se díky nim podačilo zapracovat na soutěživosti, hravosti, spolupráci, zdravém soupeření (o kterém před tím nebylo téměř ani slechu). Myslím, že to u nás mělo velmi pozitivní přínos a když se takové aktivity vhodně dávkují, mohou být ku prospěchu nejen společnému trávení času, ale také se děti mohou něco naučit.

WORDWALL

Wordwall je aplikace, která nabízí různé formy práce, jako jsou přiřazování, spojování, doplňování, náhodný výběr. Najdete tam celou škálu aktivit, které lze využít jednak k posilování sociálních dovedností, rozvíjení životních dovedností a v neposlední řadě věci užitečné do školy. Ale jsou prostě v jiném kabátě a děti na to lépe slyší.

Adresa je tady.

Základní registrace je zdarma. V rámci této registrace nevytvoříte moc aktivit podle svého, ale vyhledávat a využívat jjiž hotové aktivity můžete neomezeně a je jich tam opravdu dost.

Co se týče poplatků, je na každém, aby zvážil, nakolik chce vytvářet vlastní materiály a nebo zda mu stačí ty, které již někdo vytvořil a jen si je najde a použije. Pro představu zde je přehled cen.

Co můžete na wordwallu najít? Už samotný přehled dostupných šablon vám napoví. V neplacené verzi nejsou k dispozici všechny, ale využívat hotové aktivity můžete a jsou opravdu rozmanité co do pojetí.

V placené verzi můžete materiály i tisknout

Vybrala jsem pár příkladů. Třeba přiřazování názvů potravin k obrázkům. Ovládání je jednoduché a intuitivní. Navíc musím přiznat, že se mi už stalo, že jsem na něco (ne tohle, ale prostě někde něco) koukala a hned mi nebylo zřejmé, jak se to ovládá. A přišel Petík a:
„Hele, mami, takhle…“, ukázal mi, jako by to viděl už postopadesátédeváté… Takže žádný strach.

Zadání je srozumitelné
Výsledek vypadá takto – po odeslání se zaškrtávají správné odpovědi, je to krásně vidět, co bylo správně.

Jak píši výše, materiálů je opravdu nepřeberné množství. Třeba jsem zkusila zadat „malá násobilka“ a vyskočilo na mě více než 1500 výsledků. A sami můžete vidět, že aktivity jsou rozmanité. Myslím, že si vybere každý.

A ještě něco s písmenky například.

Ta radost, když to je dobře … Ráda nechávám Petíka zažít pocit úspěchu. Potřebuje to. On vůbec nebyl v tomto směru ctižádostivý a soutěživý – nechápal, co to je soutěžit a jaký to má smysl. Dostali jsme se k tomu postupně, pomalu a jen v některých oblastech. Ale k tomu se vrátím později. Teď ještě příklad z každodenního života pro menší děti – části těla.

A na závěr z wordwallu ještě třeba kolo štěstí na aktivní zábavu. Zde se kliknutím roztočí kolo a vybere se náhodné políčko. Tohle kolo je zaměřeno na jednoduché úkoly.

Snažím se s Petíkem u takovýchto aktivit trávit čas společně, povídáme si u toho, vysvětlujeme. Nabízí se nám spousta komunikačních situací, spousta nových informací a … ten pocit úspěchu.

Durhou aplikaci jsem si nechala až po wordwallu, protože ta je dost jiná, více interaktivní a tady už jsme se dostali zejména v soutěživosti a společném soupeření na docela jiný level.
Tou třešínkou na dortu je Kahoot! Vykřičník je součástí názvu, ale patří i za tu větu, protože naše zážitky s touto apkou jsou opravdu super.
Navíc jsem ji začala používat jako odměnu na čtení a Petík to miluje.

Na první pohled mě to upřímně moc nelákalo, ale četla jsem na to samou chválu od učitelů i dětí a studentů a moji studenti také chtěli používat Kahoot! při výuce. Tak jsem tomu dala jeden víkend a nahlédla pod pokličku. Nejen že jsem dokázala Kahoot! zakomponovat jako nástroj do mojí výuky – jednak k opakování, ale už jsem to posunula i tak, že s pomocí tohoto nástroje můžu i učit. Vytvořit si vlastní obsah není těžké a v neplacené verzi je větší rozmach než u wordwallu. Už nějaký čas tuto apku používám ve škole a nedávno jsem ji poprvé použila i doma. Byla u mě Petíkova milovaná holčička kvůli angličtině a společně jsme pak hrály Kahoot!, abychom si vše, co jsme prošly, ještě zopakovaly a upevnily. Petík stál opodál a kromě toho, že na holčičku koukal jako na svatý obrázek, pozoroval, co děláme. Pak se mě ptal, co to bylo a:
„A můžu to taky já?“
Do té chvíle mě to nenapadlo, ale jen to vyslovil, hned mi docvaklo, že:
„No jasně!“

Kahoot! je hodně vizuální, ale funguje na trochu jiném principu než wordwall. Kahoot! je definovaný jako videohra nebo multiplatformní aplikace vhodná pro opakování a upevnění učiva. Rating na Google má 89%. Je potřeba ideálně chytrý telefon (hloupé telefony už asi neexistují, ne?), nicméně jde hrát i z počítače nebo tabletu. Potřebujete připojení na internet. Principem je online odpovídání v reálném čase (ale lze i „zadat“ pro práci vlastním tempem).
Já popíšu, jak to hrajeme my doma. Ve škole je ta práce trochu jiná.

Používám verzi zdarma, protože ceny Kahootu jsou tedy už trochu jinde než ceny wordwallu.

Přihlásím se do aplikace a v nabídce si vyberu, jaký kahoot chci najít. Takže jsem si zase vybrala malou násobilku, abych to mohla trochu přirovnat wordwallu, co se nabídky týče.

Vybrala jsem si namátkou hned tu první hru – vlevo nahoře. Hru si otevřu, abych viděla, jaké tam je zadání a jestli to Petík zvládne. Tohle vypadalo dobře.
Opravdu malá násobilka, příklady napsané srozumitelně pro Petíka, dostatek času na odpověď (to je uvedeno u každé otázky úplně vpravo). To, co vidíte, je ale jen verze pro zobrazení obsahu nebo případně pro úpravy. Vlastní hra vypadá zcela jinak. Kliknete na tlačítko Start vlevo a spustí se hra v novém okně. Vypadá to následovně:

Po klidnutí na Classic mode se otevře přihlašovací okno do vlastní hry a posuneme se na přihlášení hráčů. V této obrazovce jde zvolit, zda hráči uvidí zadání otázek na svých zařízeních, což při našem hraní není potřeba. Je ale potřeba, aby v tomto kroku hráči měli přístup k aplikaci na odpovídání. Buď prostřednictvím webu na této stránce nebo v aplikaci stapžené v telefonu nebo tabletu. Takže to shrnu – na počítači ukazuji otázky, z telefonu Petík odpovídá. Jdeme na přihlášení. Hráčům se zobrazí takováhle stránka v počítači, ze kterého se pouští zadání. Na ní je to nejdůležitější – číselný kód té konkrétní hry.

Na jejich zařízení vypadá přihlašovací stránka s vyplněným číslem takto:

Takže vlastně jen do políčka pro číslo hry opíší to číslo, které vidí v počítači. V dalším kroku zadají své jméno – mohou si zvlit cokoliv včetně emoji, což děti milují.

Po odeslání údajů uvidí své jméno v seznamu hráčů na přihlašovací obrazovce v počítači.

Pokračuje se kliknutím na Start a spuštěním hry.

Hráčům se nejdříve zobrazí otázka. Tohle je první z 25, je to vidět vpravo nahoře. V dalším kroku se jim nabídnou čtyři možnosti odpovědí.

Ve stejnou chvíli se jim spustí možnost odpovídání na jejich zařízení a začne se odpočítávat čas na odpověď. Já dávám nabídku od druhé otázky
liší se jen číslem otázky), protože jsem to nestíhala sama hrát a screenovat. Ta hra je opravdu interaktivní 😀

Hráč tedy jen ťukne na políčko, pod kterým si myslím, že se j zadání správná odpověď. PO vypršení času, nebo pokud všichni hráči už odpoví, se ukáže správný výsledek. A také, kolik hráčů a jak odpovědělo. Já to nestihla, protože jsem screenovala obrazovku… Takže tady vidíme, že uplynul čas a nikdo neodpověděl. A také, že správně je žlutá možnost. Pokračujeme tlačítkem Next na přehled bodů. Tady je důležité, že záleží nejen na správné odpovědi, ale i na tom, jak rychle se odpoví. K tomu se ještě vrátím.

Hráči na svém zařízení také vidí, jestli odpověděli správně nebo ne. A také, jeslti stále patří k prvním třem (on the podium).

A může se pokračovat k dalším otázkám a odpovědím.

To je pro představu ve stručnosti popsáno, jak to funguje technicky. Možná to vypadá trochu složitě, ale věřte mi, že to stojí za chvilku úsilí, protože odezva (u nás tedy rozhodně) předčí očekávání 🙂 Věřte, že děti to zvládnou levou zadní, ovládání je pro ně přirozené, srozumitelné a intuitivní.

Teď bych ještě chtěla dodat něco k vlastní hře, motivaci k soutěžení a našim zkušenostem.
Všimla jsem si u jedné z prvních her, že se Petík snažil obšlehnout moje odpovědi. Tady se nabízelo využít výhody rychlosti odpovědí. Řekla jsem mu, že musí stihnout odpovědět včas. On nemá úplně představu, že to může odložit na poslední chvíli, a tak začal odpovídat rychleji. Já vždy počkala, až tam bude napsáno, že jedna osoba odpověděla a pak jsem teprve dala svou odpověď. A výsledek?
Vyhrál – i s menším počtem správných odpovědí. Měl ohromnou radost a já ho moc chválila.

Tady jsem ho moc nešetřila a stíhal – to už měl trochu natrénováno…., a tak v průběžném pořadí jsme v jeden moment měli naprosto shodný počet bodů, což se moc často při této hře nestává.
I při vyšším počtu správných odpovědí jsem druhá. 🙂

A pak jsou věci, ve kterých mě v pohodě dostane a můžu klidně odpovídat rychle …. 😀

Pokud jste našli v Kahootu inspiraci, přeji vám příjemné chvilky s vašimi dětmi (nebo přáteli – už to hrajeme i s mými přáteli a dost se u toho bavíme).

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *