Být rodičem… a nebýt na to sám

Autismus je porucha vývoje mozku, která ovlivňuje sociální interakce, komunikaci a chování. Pro rodiče dítěte s touto diagnózou může být tato situace náročná a plná výzev.Možná si myslíte, že autistické dítě je jenom „neposedné“ nebo „neposlouchá“, ale realita je mnohem složitější. Autistické dítě často nemá stejné sociální a komunikační dovednosti jako ostatní děti stejného  věku. Může být obtížné navázat s ním kontakt, porozumět jeho potřebám a reakcím, a často se také může stát, že dítě nerozumí obyčejným věcem, jako jsou náznaky. ironie, žerty, sarkasmus….

Jako rodič autistického dítěte se můžete cítit osaměle a izolovaně, protože mnoho lidí v okolí nechápe, co prožíváte. Opustí vás i dlouholetí přátelé, protože váš životní styl se natolik odliší, že nemůžete pokračovat v běžných společných aktivitách jako doposud. Vyvážete se tak ze své původní sociální bubliny, což třeba ani nechcete, ale stane se to…
Mnoho rodičů se tak snaží najít podporu a porozumění u jiných rodičů, kteří prošli či prochází podobnými situacemi. Pro některé rodiče může být velmi těžké přijmout diagnózu svého autistického dítěte. Mohou se cítit vinni, zmateni, ztraceni a plni beznaděje. Mnozí cítí, že musí opustit své představy o tom, jak by jejich dítě mělo vypadat a chovat se, a začít přijímat a milovat své dítě takové, jaké je. Tato výzva  je velice náročná, zabere spoustu času, nese s sebou hodně bolesti a smutku. 

Jednou z největších výzev, kterým rodiče dítěte s autismem čelí, je najít správnou podporu pro své dítě. Není vždy snadné  najít odborníky, kteří mohou poskytnout správné terapeutické a vzdělávací služby. To vše obvykle v předškolním věku. Rozhodování o umístění dítěte do vhodného vzdělávacího zařízení a celý vzdělávací proces jsou velká témata na jiné články. Další výzvou může být pomoc dítěti s každodenními věcmi, jako je usínání, stravování nebo oblékání. Rodiče se často musí přizpůsobit potřebám svého dítěte, dostávají se do nestandardních situací a řeší spoustu problémů, které souvisí s běžným chodem domácnosti. Hledají cesty, jak vše dobře nastavit a přizpůsobit jejich dítěti. Přitom však často trpí spánkovu deprivací, musí zvládat i svou práci, vztahy, běžné záležitosti a leckdy jim začnou ubývat síly.

Jako rodič autistického dítěte máte často pocit nejistoty. Nikdy nevíte, jak se dítě bude chovat v různých situacích. Může to být například setkání s novými lidmi, návštěva lékaře nebo cestování. Nelze předvídat, co přesně dítě při takových situacích cítí a jak zareaguje na podněty z okolí. Autistické dítě se může potýkat s problémy v komunikaci, sociální interakci a často vzdoruje změnám v rutině. Tyto problémy mohou vést k chování, které je vnímáno jako obtížné, a mohou dítěti i celé rodině způsobit další problémy v různých oblastech života.

Jako rodiče se také často setkáváme s nedostatečnou podporou ze strany společnosti. Mnoho lidí nechápe, jakým problémům rodiny s autistickými dětmi čelí.. Některé společenské situace mohou být pro nás stresující a může pro nás být obtížné najít pomoc a podporu, kterou potřebujeme.

Je důležité, aby se společnost více vzdělávala o autismu a poskytovala podporu rodinám, které s touto poruchou bojují. 

Co konkrétního můžete udělat pro své přátele, kteří mají dítě s autismem?

Empatie a porozumění. 

Přátelé mohou sehrát klíčovou roli v poskytování emocionální a praktické podpory rodinám s autistickými dětmi.Mohou projevit porozumění a empatii rodinám tím, že se zajímají o jejich situaci a zkušenosti s autismem. Dále mohou sebevzděláváním získat povědomí o autismu, jeho příznacích a specifických potřebách, což jim umožní lépe porozumět rodinám a vyhnout se předsudkům.

Poskytování praktické podpory

Přátelé mohou zahrnovat autistické děti do společenských aktivit, jako jsou výlety, hry a oslavy, přičemž respektují jejich individuální potřeby a omezení. Neumíte si představit, jaký bylzám to je pro rodiče dítěte s atuismem, když vidí alespoň náznak začlenění svého potomka do jakékoli činnosti nebo komunity. Nabídnutí pomoci při dohledu nad dítětem může rodinám poskytnout potřebnou pauzu a odlehčit jim tak od nekončících každodenních povinností.

Mentální podpora

Přátelé mohou být aktivními posluchači, kteří umožní rodinám vyjádřit své emoce, obavy a radosti spojené s péčí o autistického člena rodiny. Mohou rodinám nabízet povzbuzení a pozitivní zpětnou vazbu, což je pro ně důležité, aby se cítily podporovány a motivovány.

Každý z nás může hrát svou roli v podpoře rodin s autistickými dětmi, ať už jako přátelé, sousedé nebo členové komunity, a přispět tak k jejich celkovému blahu a kvalitě života.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *